Järvenpään Kukkakauppa ja Hautaustoimisto

Helsingintie 10
04400
Järvenpää
09-287 361
jarvenpaankukka(at)kolumbus.fi
http://www.kukkakauppa.info