Korsnäs Blomster- och Begravningstjänst

Kyrkobyvägen 59
66200
Korsnäs
06-364 1410, 050-574 0464