Taimiteko

Istutamme vuosittain yhtä monta puuta kuin käytämme arkkujen tekemiseen

SHT-Tukku on mukana Taimiteossa, 4H-nuorten ja yritysten yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä Suomen metsien hiilinieluja ja työllistää suomalaisia nuoria. Taimet istutetaan sellaisille alueille, jotka eivät vuosikymmeniin ole olleet maa- tai metsätalouden käytössä. Kompensoimme jokaisen arkkuihin käyttämämme puun istuttamalla Taimiteon kautta uuden puun.

Suomalaiset metsät ovat tärkeitä hiilinieluja. Metsään luotu hiilinielu on myös hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. Metsittäminen luo myös uusia elinympäristöjä sekä ekosysteemipalveluita. Taimiteko-metsät istutetaan alueille, jotka eivät ole enää maa- tai metsätalouden käytössä. Näiden maa-aluiden metsitys ei ole luontaisesti onnistunut, joten ainoa keino saada uutta metsää muodostumaan on maanmuokkaus ja istuttaminen.

Istutuksen hoitavat 4H-nuoret, joille annetaan koulutus tehtävään ja maksetaan palkkaa. Nuoret voivat saada Taimiteon kautta ensimmäisen kesätyökokemuksensa. Suomalaisten työllistäminen on myös yksi tärkeimmistä arvoistamme yrityksenä. Taimiteko pyrkii myös lisäämään nuorten tietoutta metsiemme tärkeydestä ja lujittamaan heidän luontosuhdettaan.

Lue lisää Taimiteosta >>